Tin tức

Hội thảo khoa học: Xây dựng cơ sở khoa học và các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư công, dịch vụ công ngành nông nghiệp Hà Nội theo hướng phát triển bền vững

Để hướng tới nâng cao hiệu quả đầu tư công và dịch vụ công, cần phải xét đến đặc thù của Hà Nội là một thị trường có nhu cầu lớn về tiêu dùng chất lượng cao và luôn dễ ...

Xem thêm